Tie, kurie manęs nekenčia, mane vartoja kasdien, - Valatka | Davidonytė | Pancerovas || Laisvės TV

  Peržiūros 32,953

LaisvėsTV

Prieš 18 dienų

Birutė Davidonytė ir Dovydas Pancerovas pristato pokalbių laidą, kurioje su įvairiais politikos, verslo ir visuomenės atstovais kalbasi apie mūsų valstybę ir jai svarbias problemas.
Pirmojo pokalbio tema - kritika ir jos svarba.
Regis, gyvename laikais, kai būti kritiku yra sudėtinga, Lietuvos ir pasaulio politikai tampa jautresni, greičiau įsižeidžiantys, supykstantys ir vis dažniau stengiasi nutildyti savo oponentus. Laidos svečias - žurnalistas, apžvalgininkas Rimvydas Valatka.
✅ Palaikote „Laisvės TV“ idėją?
Prisidėkite prie mūsų veiklos Laisvės TV Patreon platformoje - www.patreon.com/laisvestv
#PREMJERA #DavidonytėPancerovas #Pokalbiai
___
🔥FACEBOOK „Laisvės TV“: laisvestv
🔥INSTAGRAM: laisves_tv
🔥LTburn SUBSCRIBE - bit.ly/PrenumeruokLaisvesTV
🔥SPOTIFY Podcasts - bit.ly/LaisvesTVSpotify

Komentarai
Algirdas Motuza
Algirdas Motuza Prieš 22 val
Atsiprašau, pataikiau į patį neįdomiausia TV. Po keli sakinių išjungiau.
eugenijus vaivada
eugenijus vaivada Prieš dieną
Atrodo kad sistema aptarnaujantis žurnalistas turi problemu . Sistema valgo savo vaikus. Veidmainiavimo viršūnė ( Kaip Skvernelio interviu , ponas Valatka)Liberalai - teisiama partija. Ar ne dabar ši valdžia bando per karantiną įvesti nedemokratini režimą ? Ar toliau p. Valatka aptarnausi išskirtiniu žmonių pageidaujamus sprendimus .....
Lina Stasiuleviciene
Lina Stasiuleviciene Prieš 2 dienas
fui! išjungiu tą kas dar gali imti interviu iš jo? Kuo jis įdomus? Fui!
Orwis Ors
Orwis Ors Prieš 3 dienas
Vargšas žmogus, visur kritikuoja, bet pats vertas itin didelės kritikos ...
Александр Золотников
Александр Золотников Prieš 3 dienas
Marazmas
Sigitas Tamauskas
Sigitas Tamauskas Prieš 3 dienas
Prašom pas oponentus su nesuderintais klausimais, klausimais kurie tave sulygintu su glazūra iš subinės. Šitie du jaunuoliai juoko verti su tokiais klausimais.
Viktor Maginski
Viktor Maginski Prieš 5 dienų
Idomus intervju, tiktai nemalonu reže ausi pavizdis politiko kuris partrenka vaika ant perejos ir poto jokas tikrai nevetoi. Jolab kad nelaime kiekvienam gali atsitikti. Tiktai ne visiems vienuodai taikomas teisingumas, štai kas baisiausia musu Lietuvoi.Siekmes
Zigmas Cool
Zigmas Cool Prieš 5 dienų
Narcizas
Alee Cliuimos-Klemens
Alee Cliuimos-Klemens Prieš 6 dienų
Dar nausėda rašė "šūdo" apie zuoką...
Girmantas Ž.
Girmantas Ž. Prieš 7 dienų
Klausiau su dideliu malonumu. Sėkmės jums visiems trims.
Some Dude
Some Dude Prieš 8 dienų
Pataisa - demokratija nereiskia kad visi lygus, demokratija yra zmoniu rinkti vadovai ir atstovai - ir jie nekaip negali buti lygus. Ka manau noreta bandyti pasakyti kad demokratija naikina vadovus yra paprasciausiai karas del valdzios - taciau tas karas vyksta visose politinese sistemose.
rukasru
rukasru Prieš 9 dienų
Absoliučios žodžio laisvės nėra, kaip ir asmens laisvės. Kad tai suvokti, reikia būti laisvu žmogumi, suprantančiu, kad tavo laisvė baigiasi ten, kur prasideda kito asmens laisvės. LR Konstitucija laiduoja valdžios kritiką, valdininkų ir kitų viešųjų asmenų, bei draudžia persekioti už kritiką. Tačiau kritika dėl kritikos yra žurnalistų veiklos išsigimimas, visuomenės veikėjų, youtūberių, kai kritikuojama be konstruktyvo, o žodžio laisvės panaudojimas savo tikslams įgyvendinti yra šlykštus ir neatsakingas, tuo siekiant ne konstruktyvios kritikos ar teisingos, realios informacijos pateikimo visuomenei, o populiarumo balų ir pinigų uždirbimo, ir praturtėjimo naudojant mažareikšmę kritiką, išpučiant burbulus, sudarant problemų ten, kur jų nėra, sukuriant skandalėlius. Tokiems veikėjams yra baisu, jei Vyriausybė dirbs gerai, valdininkai bus lojalūs valstybei, jie praras pinigus, patreonus ir populiarumą. Konstitucija draudžia laisves ir teises naudoti neatsakingai. Štai LR Konstitucijos 22 straipsnis teigia: "Žmogaus privatus gyvenimas neliečiamas. Asmens susirašinėjimas, pokalbiai telefonu, telegrafo pranešimai ir kitoks susižinojimas neliečiami. Informacija apie privatų asmens gyvenimą gali būti renkama tik motyvuotu teismo sprendimu ir tik pagal įstatymą. Įstatymas ir teismas saugo, kad niekas nepatirtų savavališko ar neteisėto kišimosi į jo asmeninį ir šeimyninį gyvenimą, kėsinimosi į jo garbę ir orumą." Kitas Konstitucijos 25 straipsnis teigia, "Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. Laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai. Laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su nusikalstamais veiksmais - tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija. Pilietis turi teisę įstatymo nustatyta tvarka gauti valstybės įstaigų turimą informaciją apie jį." Taigi iš anksčiau pasakyto seka, kad laisvės reikšti savo įsitikinimus, skleisti informaciją gali būti ribojamos įstatymų tam tikrais atvejais ir nėra absoliučios. Žmogaus privatus gyvenimas neliečiamas, ir informacia apie asmenį gali būti renkama tik teismo motyvuotu sprendimu ir tik pagal įstatymą. Visuomenės veikėjai, skleidžiantys informaciją, žurnalistai, dažnai naudoja patyčias, įvilktas į nekaltą satyros ar ironijos rūbelį, tuo skleisdami patyčių kultūrą Lietuvoje. Neminėsiu, kurie žurnalistai tyčiojasi iš Prezidento, o paskui verkia, kad nebuvo įleisti į Prezidentūrą. Tiek A.Tapinas, tiek R.Valatka iki šiol nesuvokia, kad patyčios tai nėra kritika, ir jei tokie veikėjai taip elgiasi, yra žemos moralės, neatsakingi žmonės, bet kokiu būdu siekiantys įgyti populiarumo. O R.Valatka iš vis yra bailys ir pats labai bijo kritikos savo atžvilgiu. Tokie tipai mano, kad jie yra labai svarbūs, susireikšmina, ir kritika jų atžvilgiu yra negalima. Taip jis facebook blokuoja kiekvieną, kuris bando išsakyti skirtingą nuomonę jo įrašo ar straipsnio atžvilgiu. Žodžiu, homosovistiko tipo, taikančio savotišką cenzūrą. Jo straipsnių nebeskaitau, nes ten idiotiška beletristika, ir galėčiau diskusijoje sudirbti kiekvieną jo sakinį. Laisvoje, demokratinėje, teisinėje visuomenėje nėra asmenų, kurie negali būti kritikuojami, bet dažniausiai kritikos bijo žurnalistai ir mano esą "šventieji", labai bijo teisinių procesų, nesuvokdami, kad LR Konstitucija garantuoja piliečiui galimybę kreiptis į teismą, jei jis mano, kad jo teisės ar laisvės yra pažeistos. Kalbant apie A.Tapino veiklą, visada iškildavo moralinė dilema. Ar turiu remti tokį veikėją, kuris vysto patyčių kultūrą Lietuvoje, dėl to surenka lėšas, jas tipo aukoja, ir taip siekia populiarumo, didelio sekėjų ir rėmėjų skaičiaus. Tokie žmonės, pamindami pamatines vertybes, žmogaus orumą, įgauna svorį visuomenės gyvenime, žmonės užmerkia akis prieš jų amoralius veiksmus, pateisindami tai, kad jie padarė kažko gero. Juk ir mafija, ar korupcionieriai, ar biznieriai, šiaip įvairiais būdais, legaliais ar nelegaliais užsidirbę solidų kapitalą, stengiasi aukoti ir skirti lėšas, kurti geruolio įvaizdį. Ar tai reiškia, kad aš turiu užmerkti akis prieš gal būt jų anksčiau vykdytą nusikalstamą veiklą, ir dabar juos kelti į padanges? Aš klausiu, kodėl mano anūkai dabar turi augti patyčių aplinkos kultūroje, kurią kultivuoja tapinai ar valatkos? Štai prieš keliolika dienų, A.Tapinas savo veido knygos įraše, kuriame dėsto apie Prezidento svainės tapimo dekane keistas peripetijas, vėl tyčiojasi iš Prezidento vadindamas Jį "AiG". Neminėsiu, kas pastoviai tyčiojosi iš vieno asmens, pravardžiodami jį "prietaisu". Tapinas kitame įraše taip pat sveikina savo Mamą gimtadienio proga, šilti prisiminimai iš vaikystės, bet noriu paklausti jo, ar Mama mokė jį tyčiotis iš kitų žmonių? Ir nepasakė jokio žodžio, kad tai yra žema ir amoralu? Juk ir Laisvės TV laidose rodoma informacija ar kritika kaip jie vadina, dažnai yra smulkmeniškos patyčios, pašiepiant kokį veikėją, tauta ploja katučių ir jau patys toliau tyčiojąsi, tuo rodydami ydingą pavyzdį savo vaikams ar anūkams. Patyčios plinta medijose, žinių portalų komentaruose, veikėjai ar portalų savinin kai renka skaitytojų skaičių, toleruodami tas patyčias, gerai eina reklama, iš reklamos-dideli pinigai. Kuo bjauresnės patyčios iš kito asmens, tuo verslas sekasi geriau. O kokia kaina? Patyčios plinta darbe, mokyklose, soc.tinkluose. Gal nepamenate įvykių Prancūzijoje, kai laisvas žodis suabsoliutinamas, pažeidžiant kitų asmenų teises ir laisves, įvyksta tragedija, minia šaukia, kad neužčiaupsit mums burnos, iškreiptai vertinama absoliuti asmens ir žodžio laisvė, neatsižvelgiant į tai, kad jūsų laisvė negali pažeisti kitų žmonių laisvių, priešingu atveju tai veidmainystė ir stipriojo bei turinčio prieigą prie masinės informavimo priemonių, iškreipta teisė, paminanti silpnojo teises ir laisves. O Valatka? Kiek buvo jo patyčių žaliavalstiečių atžvilgiu per paskutinius penkerius metus? Jų nerinkau ir niekada nerinkčiau, jie man politiniai oponentai, bet neploju katučių ir nesidžiaugiu, kai save laikantis profu žurnalistu ne kad kritikuoja, o pastoviai smaginasi tyčiodamąsis... Nemažai Valatkos publikacijų man patikdavo, bet susidurdavau vėl su moraline dilema? Kur ta riba? Leisti tyčiotis, palaikyti veikėją ar ne? Niekas kitas man jos nenustatys, tos ribos, tik aš pats, remdamąsi savo sąžinės balsu, patirtimi ir egzistuojančiu nerašytu moraliniu įstatymu! Joks darbas, kad ir labdaringas ir pasiaukojantis, nenusvers tų pasekmių visuomenėje, kurias sukelia amoralus elgesys. Kiek savižudybių yra mokyklose buvę ar kitose vietose dėl patyčių veiklos. O šalia patyčių ir smurtas. Teko matyti jaunų žmonių daromą smurtą savo vienmečių atžvilgiu net iki nužudymo?! Nuo tokiu baisybių ėmė šiurpas ir darėsi silpna, o bendraamžiai ramiai kankino vienmetį, o kiti filmavo tai ir džaugėsi vykstančiu reginiu. Neįmanoma suvokti, kaip taip žiauriai gali elgtis toks jaunas žmogus, tačiau aišku iš kur tai kyla. Iš patyčių, nebaudžiamumo ir nepagarbos kitam asmeniui, paminant bet kokias moralines vertybes, gyvuliškas elgesys, patyčios sudarko žmogaus sąžinę, naikina jo ar kito asmenybę ir žmogiškąją savivertę. Tai ne kritika, o greičiausiai sužaloto vaikystėje žmogaus protestas, patyrusio vidines kančias, ir tebesančio infantilumo būsenoje, siekiant save ginti patyčių pagalba. Todėl šių žmonių vaikystėje arba galimai būta skaudžių įvykių, arba jie buvo išlepinti sūneliai. Tokių veikėjų veikloje dabar dominuoja pinigai, kuriuos uždirba populiarumo balai. Nematyti tai, tai būti aklam. Patyčios yra silpnų žmonių įrankis pasiekti savo tikslams, kai nėra rimtų faktų ar argumentų kritikai. Žurnalistika yra sąžiningų, aukštos moralės, principingų ir teisingų žmonių veikla visuomenės labui, kuriuos reguliuoja garbės kodeksas. O dabar kaip sovietų laikais, kai kurie veikėjai naudoja tuos pačius metodus. Jūs galite turėti savo nuomonę šiais klausimais, aš turiu ir reiškiu savo, bet minimų žurnalistų atžvilgiu nekeisiu savo nuomonės - žemos moralės, demagogiški, patyčių kultūros platintojai, šou ir intrigų mėgėjai, o ne kilnūs žmonės, sąžiningai atliekantys savo pareigas visuomenės labui. Tikrų žurnalistų, gerbiančių kito žmogaus teises ir laisves, nuomonę, pažiūras, privatumą, teisę į teisingą ir tikrovišką informaciją iš tiesų yra nedaug. Tai viena atsakingiausių profesijų, reikalaujančių padorumo ir pagarbos kitam asmeniui, o ypač tam, kuris yra kritikuojamas ir negali atsakyti tuo pačiu.
Danguole Griniuviene
Danguole Griniuviene Prieš 20 val
Patiko!Nors ir anonimiskai...!
Dalia Vinkeviciene
Dalia Vinkeviciene Prieš 9 dienų
Ilgas anoniminis pasisakymas. Gražu...
theMantas4444
theMantas4444 Prieš 10 dienų
Valatka masto kaip protestantas/evangelikas. Daugiau tokiu zmoniu!
Jurga Vižinienė
Jurga Vižinienė Prieš 10 dienų
Gerb. Valatka, konservatoriai demokratai?!
Birute Dirks
Birute Dirks Prieš dieną
👍
ČESLOVAS STANKEVIČIUS
ČESLOVAS STANKEVIČIUS Prieš 6 dienų
Mieli draugai! Visame pasaulyje dažnai rašoma apie savo vyriausybių veiklą, o ta vyriausybė turi įvairiausiais nuomones į žurnalistus, kurios kontroliuoja, ką jie turi tirti ir apie ką jie gali viešai rašyti ir ką šios [ darbdavių] organizacijos gali publikuoti. Partija Valio‼️ Ar nelabai valio❓
Birute Dirks
Birute Dirks Prieš 11 dienų
gražu, ,gera savybė, nesusireikšminti
Tadas Banaitis
Tadas Banaitis Prieš 11 dienų
Toks įdomus pašnekesys su žmogumi, kuris ilgą laiką užsiėmė šantažu ir reketu. Gaila, kad nebuvo nei vieno klausimo ta tema. O juk įdomu kaip jaučiasi žmogus, kuris kažkada galėjo bet kurį politiką ar verslininką šokdinti. Dabar Valatka atrodo toks geras senukas. Tik tas senukas savyje slepia labai daug įdomios ir teisėsaugai naudingos informacijos. Galėtų Skirmantas Malinauskas pasimokyti kaip iš Arūno Pukelio interviu imti. :D
Viktorija Kripiene
Viktorija Kripiene Prieš 12 dienų
Visada zaviuosi Valatkos profesionalumu. Tai vienas is geriausiu zurnalistu Lietuvoje. Pagarba ir aciu sios laidos vedejams. Saunuoliai !
Vilmantas B
Vilmantas B Prieš 12 dienų
Kritikas yra tas, kuris gali kritikuoti visus. O kai kritikuoji tik valstiečius, o konservatoriams bučiuoji į užpakalį - nesi nei objektyvus, nei kritiškas... Aplamai, nesi net žurnalistas. Esi marionetė, kuri rūpinasi tik savo egzistavimu ir sotesniu kasneliu ant vakarienės stalo.
Bronislovas Simonaitis Bronislovas Simonaitis
Bronislovas Simonaitis Bronislovas Simonaitis Prieš 12 dienų
Rimvydai, tu tikrai esi pinigų maišų propagandistas ir daugiau niekas.
Bronislovas Simonaitis Bronislovas Simonaitis
Bronislovas Simonaitis Bronislovas Simonaitis Prieš 5 dienų
Atsiprašau, Rimvidai, pervertinau tave. Tu esi tik pinigų kapšelių propagandistas. Galėtum tautiečiams papasakoti apie savo veiklą Gimtająme krašte.
Eglė Ancevičiūtė
Eglė Ancevičiūtė Prieš 13 dienų
puikus interviu, ačiū
linas vilcinskas
linas vilcinskas Prieš 14 dienų
rezdfs🇦🇹🇦🇺🇦🇸🍉🍄🌽🌽🌽🍑🥜🍆
Aras Ąžuolas Čygas
Aras Ąžuolas Čygas Prieš 14 dienų
Tai štai kas tas Valatka. Didžiausi pagyrimai vedėjams, kurie neoponavo ar dar ką, o tiesiog leido pašnekovui šnekėti.
Vilius K
Vilius K Prieš 14 dienų
Liberalizmą didį nulėmė A.Patacko žaibas į žandikaulį.
lina Tr
lina Tr Prieš 15 dienų
Pagaliau atsirado pokalbiai. Kaip smagu ir įdomu.
Tadas Blindavicius
Tadas Blindavicius Prieš 15 dienų
Gerb. Valatka yra vienas is izvalgiausiu zurnalistu. Tokiu reta Lietuvoje.
Kiauras Kaminas
Kiauras Kaminas Prieš 16 dienų
Šaunuolis Valatka, visada įdomu jūsų klausyti
Violeta 777
Violeta 777 Prieš 16 dienų
Mūsų šeimos 3 mylimiausi žurnalistai . Jūs esate labai teisingi ir įdomūs . Ačiū Jums !!! Tik nesiduokite , kad Jus užtildytų , nes pas mus dar iki demokratijos toli .
Ramūnas Dranseika
Ramūnas Dranseika Prieš 16 dienų
Žiauriai gera laida. Dėkui
Tomas Jankus
Tomas Jankus Prieš 16 dienų
apie silpnuma labai gerai pasakyta.
Laura Gaileviciute
Laura Gaileviciute Prieš 16 dienų
Super interviu!
Darius Ambrazas
Darius Ambrazas Prieš 16 dienų
Komunistas bažnyčios bendruomenės narys? Prajuokino 😃 Redaktorius? O koks redaktorius, apie ką jis? Ar čia mini redaktoriavimą "Tarybiniame pedagoge"?
Bronislava Čepauskienė
Bronislava Čepauskienė Prieš 17 dienų
Tiko ir patiko, visada laukiu ir skaitau gerbiamo Valatkos rašinių ar pasisakymų. Ačiū visiems trims, esate įdomūs ir malonu jūsų klausytis
Gvidas Mickevicius
Gvidas Mickevicius Prieš 17 dienų
Puiki audio-video kokybė!!!
Darius Aperavičius
Darius Aperavičius Prieš 17 dienų
Jūs visi nerealūs. Visi trys.
Tikra Muzika
Tikra Muzika Prieš 17 dienų
Super!
Aneta Kausaite
Aneta Kausaite Prieš 17 dienų
patiko! dekui!
Gediminas Paulauskas
Gediminas Paulauskas Prieš 17 dienų
Sekam, skaitom, vertinam. Patinka sugebėjimas ir drąsą aštriai, bet pakankamai mandagiai, kritikuoti.
Dovydas Petrauskas
Dovydas Petrauskas Prieš 17 dienų
Ačiū
Žydrūnas Mickeliūnas
Žydrūnas Mickeliūnas Prieš 17 dienų
Kas neuzblokavo?.. Paklauskit ko pats Valatka dar neuzblokavo savo FB. Visus, kurie su juo nesutinka.
Algimantas Pankevicius
Algimantas Pankevicius Prieš 3 dienas
Čia tiesiai į dešimtuką , pasipūtęs kalakutas 😁
Gintaras Mykolaitis
Gintaras Mykolaitis Prieš 15 dienų
Tegyvuoja vidutiniokai...gerovę pasieksim po 1000 m. su tokiais žurnalistais...neskanu, fuuujjjj
Darius Ambrazas
Darius Ambrazas Prieš 16 dienų
Būtent! 😃
edgaras meskauskas
edgaras meskauskas Prieš 17 dienų
atrodo visai protingas apzvalgininkas bet kazkada pats facebooke mane uzblokavo po diskusijos apie alkoholio draudimus. tai va. yra temu kurias priima labai asmeniskai
Saulius Pačekajus
Saulius Pačekajus Prieš 17 dienų
Įdomu Valatką skaityti, bet interviu dar įdomiau. Reikės gal jo laidų įrašų paieškoti.
Saulius Bisigirskas
Saulius Bisigirskas Prieš 17 dienų
pas jaunima Valatka švelni vilna😊 Paksas-Nausėda 1-0 🤨😨😊(ne nesu Pax. gerbėjas, nei dabartinio)
Algimanta Vaiksnyte
Algimanta Vaiksnyte Prieš 17 dienų
Tai, kad tie, kurie jusu mintims prijaucia irgi vartoja jus.. na, gal ne kasdien, bet vartoja
Vaidas Gudonis
Vaidas Gudonis Prieš 17 dienų
3 geriausi Lietuvos zurnalistai vienoj vietoj. Puiki laida
WOODEN PWNAGE
WOODEN PWNAGE Prieš 17 dienų
"Idiotiški valstiečių draudimai" - Nes žmonės geriantys toksišką, kancerogenišką, kognityvinius gabumus slopinantį, priklausomybę sukeliantį skystį ir besipriešinantys valstybės ribojimams jų pačių savidestrukcijai - nėra idiotai :D
Nais
Nais Prieš 3 dienas
@i m negali būti JOKIŲ narkotikų draudimų, negali būti JOKIOS cenzūros, taškas.
i m
i m Prieš 17 dienų
Užpiltom (arba užrūkusiom) akim liaudį lengviau valdyt
Irena Design
Irena Design Prieš 17 dienų
Šiaip tai tiek Valatka, tiek Maldeikienė tik pamatę žodį nepaplaukiui - blokuoja. Tai ar ne juokinga, kai lieka diskutuoti su savimi? Manęs neblokuoja, nes aš nerašau komentarų :))))))) Abu išmokę nediskutuoti :)) Gal mokslai tokie tebuvo.........
Veronika Janutiene
Veronika Janutiene Prieš 17 dienų
Muzikinis teroras baigiasi ties 3 min. Laida puiki, ačiū.
Daiva S.
Daiva S. Prieš 17 dienų
Puikus interviu. Malonu klausytis.
Ernestas Petkevicius
Ernestas Petkevicius Prieš 17 dienų
Puiki laida. 👍
Rima Merfeldiene
Rima Merfeldiene Prieš 17 dienų
o kodėl mane, p. Valatka, užblokavot? Kad nesutikau su jūsų nuomone ar kad pamokiau truputį? O kalbat jokių draudimų nebuvimą... Manau, kad šiek veidmauniaujat, kalbat vieną, o elgiatės šiek tiek kitaip...Sėkmės jums
modisp
modisp Prieš 17 dienų
Žiauriai geras interviu. Labai įdomu
Gintare Lin
Gintare Lin Prieš 17 dienų
Patiko, aciu👍
i m
i m Prieš 17 dienų
ble, su savo tais skydeliais pakazūchas daro. NLP konkretus
Tomas Leleika
Tomas Leleika Prieš 17 dienų
Kuo daugiau tokių Valatkų, tuo mes visi sveikesni būsim...☺
Vida B
Vida B Prieš 17 dienų
Ačiū...
Sonata Vagriene
Sonata Vagriene Prieš 17 dienų
👍
Darius Vaisnoras
Darius Vaisnoras Prieš 17 dienų
Jis tik pagiezingai loja ir daugiau nieko. Kur bent viena iniciatyva?? Auditorija turi, galetu jungti zmones pokyciu darymui. Bet cia jau darbas, geriau piktai palot is vatnik tv
Šarūnas Kalvaitis
Šarūnas Kalvaitis Prieš 15 dienų
@Tadas Blindavicius kvaila lyginta zmogu pries partija. Tada lyginam zmogu pries zmogu. Lansbergis puola, karbauskiui valioooo. ?
Tadas Blindavicius
Tadas Blindavicius Prieš 15 dienų
@Šarūnas Kalvaitis Konservatoriai puolaaaaaaaa. Karbauskiniai valioooooo
Darius Vaisnoras
Darius Vaisnoras Prieš 16 dienų
@saulius o Valatka nesaliskas?? Jis tik savo nuomone pastoviai persa. O žurnalistas neturi reikst savo nuomonės o tik pateikt faktus. Su zurnalistika vaflatka nk bendro neturi, jis tik senstelejes influenceris.
Šarūnas Kalvaitis
Šarūnas Kalvaitis Prieš 17 dienų
@saulius tapinas jau ne visuomines veikejas jis is to pasidare versla. Ir tapo nuomones formuotojas ir verslininkas. Kas dar kazkiek masto savo galva tai supras, kad laisves tv buvo ir bus konservatoriu partija.
saulius
saulius Prieš 17 dienų
iniciatyvos neturi nieko bendro su žurnalisto darbu. Žurnalistai ėmęsi iniciatyvų vadinami šališkais ir tada jie faktiškai nebegali būti laikomi žurnalistais. Tas pats galioja ir Tapinui. Tik Tapinas pats viešai deklaruoja savo šališkumą kai kuriais klausimais, todėl jis daug daugiau pristatomas kaip visuomenės veikėjas, o ne žurnalistas..
Arvydas Jaskevicius
Arvydas Jaskevicius Prieš 18 dienų
Labai laukiu interviu. Valatka man yra žurnalistinis trolis, tik gerokai subtilesnis už pvz Užkalnį. Kaip humore Kazlas ir Algis Greitai :) Labai geras pasirinkimas naujai laidai, linkiu rekordinių peržiūrų :)
Albertas Puckorius
Albertas Puckorius Prieš 18 dienų
Labiau tautos kiršintoja primena, nei žurnalistą.
Albertas Puckorius
Albertas Puckorius Prieš 15 dienų
@Saulius Pačekajus šitos lietuviškos išgirtos šviesos fone mane apgavo tris kartus, su rubliniais indėliais, su lito indėliais ir su euru kai pakilo kainos 1 prie 1. Ar raudonoji nežadėjo kad kils tik keliais centais? taip aš nemėgstu valdžios dvaro ir jų aptarnautojų žurnaliūgų. Ar raudonosios paklausė jis ką ji veikė Sausio 13?
Saulius Pačekajus
Saulius Pačekajus Prieš 15 dienų
@Albertas Puckorius jie yra vieni geriausių žurnalistų ar visuomenės veikėjų Lietuvoje, jūs tiesiog nepajėgus suprasti, kas yra žurnalistika, kritika, sąžinė. Jums balta yra juoda, o juoda yra balta, tarnaujat tamsai.
Albertas Puckorius
Albertas Puckorius Prieš 15 dienų
@Tadas Blindavicius visi tavo išvardinti veikėjai yra prasčiausi žurnalistai Lietuvoje, sakau tau tai nemokamai
Šarūnas Kalvaitis
Šarūnas Kalvaitis Prieš 15 dienų
@Tadas Blindavicius as tikrai ne karbiausio gerbejas. Valstieciuose buvo ir geru politiku, bet jie karbausio deka pasitrauke arba buvo prislopinti. Pvz. R.Masiulis. As tik ziuriu viska kritiskai, nepalaikau nevienos partijos tiesiog ir nepakenciu kaip yra vienas nusistatymas o aplinkui nieko nepastebima. Be izeidimu.
Tadas Blindavicius
Tadas Blindavicius Prieš 15 dienų
Valatkos kritikai yra karbauskio chebra. O siaip tai jie patys tikriausi troliai kuriu visada pilni po tokiais video. Net neabejoju kad jiems yra mokama uz tokiu zmoniu demonizavima soc. tinkluose kaip Valatkos, Miliutes, Tapino, Uzkalnio ir kitu. Kas skaito siu zmoniu straipsnius, tie galejo pastebeti kad ten visada didziausia troliu koncentracija.
Dude Wars | OT 24
25:56
Dude Perfect
Peržiūros 11mln
R. Miliūtė ir R. Valatka - apie žurnalistiką ir interviu
1:28:16
VDU Vytauto Didžiojo universitetas
Peržiūros 13tūkst.
Krepšinis su R. Valatka | Jonas Kazlauskas
34:38
Ar pavyks be karo perkrauti pasaulį pandemijos pagalba?
53:37
Dude Wars | OT 24
25:56
Dude Perfect
Peržiūros 11mln
Dude Wars | OT 24
25:56
Dude Perfect
Peržiūros 11mln
kostromin - Моя голова винтом
2:30
Егор Крид - Голос
3:05
Егор Крид
Peržiūros 2,4mln
Daft Punk - Epilogue
7:58
Daft Punk
Peržiūros 23mln